Dünya Bankası Metal Fiyatlarında Artış Öngördü

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) organizatörlüğünde

Dünya Bankası, COVID-19 salgını, Ukrayna’daki yaşanan savaş ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen enerji dönüşümü çalışmalarının metallere olan talebin artmasına neden olacağını, bu durum karşısında metal fiyatlarının yükseltmesinin beklendiğini belirtti.

Dünya Bankası yayınladığı “Emtia Piyasaları: Gelişim, Zorluklar ve Politikalar (Commodity Markets: Evolution, Challenges, and Policies)” başlıklı raporunda, yaşanan güncel gelişmeler karşısında küresel emtia piyasalarının yeniden şekillenmekte olduğunu vurgulayarak yaşanan bu dönüşümün gelişmekte olan ekonomiler için önemli etkileri olabileceğine dikkat çekti.

Yaşanan küresel gelişmeler karşısında bazı emtialara yönelik talebin artmasını bekleyen Dünya Bankası, buna rağmen genel küresel talebin yavaşlayan nüfus artışı ve gelişmekte olan ekonomilerin olgunlaşması nedeni ile yavaşlayacağını öngörüyor.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yaşanan enerji dönüşümünün zorlu bir süreç olacağını vurgulayan kurum yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve elektrikli araçların üretimi için gerekli olan metallere yönelik talebin önümüzdeki yıllarda artış göstermesini bekliyor. Dünya bankası raporda bu metalleri üreten ve ihraç eden ülkelerin önümüzdeki yıllarda beklenmedik kazançlar elde edebileceğine dair tahminlerde bulundu.

Raporda yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarda kullanılan, bakır, alüminyum, krom, demir cevheri, nikel, lityum, kobalt ve nadir toprak elementlerinin süreç için önemine dikkat çekti.

Yayınlanan raporda, fiyatların enerji dönüşümünün hızına, madencilik yatırımlarının miktarına ve ilgili endüstrilerdeki çevresel kısıtlamalara bağlı olarak uzun süre yüksek seyredebileceğinin altı çizilirken bu süreçte uygulanacak politikaların ve sağlanacak teşviklerin de fiyatların seyri için büyük önem taşıdığı not edildi.

Yenilenebilir enerjinin en düşük maliyetli enerji kaynağı haline gelmesine rağmen, yerel rezervi olan fosil yakıtların ülkeler tarafından tercih edildiğini belirten Dünya Bankası kısa vadede temiz enerji teknolojilere yapılan yetersiz yatırım nedeni ile enerji talebinin arzı geçmeye devam edebileceğini öngördü.

Raporda, gelecekte arz ve talep dengesinde yaşanacak açıkları önlemek adına enerji dönüşümü için kritik olarak kabul edilen metallerin üretimine yeterli yatırım yapılmasının önemi vurgulanırken yetkililerin bu duruma hassasiyet göstermesinin ve her ülkenin kendi koşulları da göz önünde bulundurarak elverişli bir ortam sağlamasının önemine dikkat çekildi.