Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nin Açılışı

Eskişehir Kırka’da faaliyete geçecek olan Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle açılışa bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer ve farklı kurumlardan üst düzey yetkililer, Eskişehir’de açılışı yapılan tesisin bulunduğu alandan katılım sağladılar.

Erdoğan gerçekleştirdiği konuşmada, ülkemizin yer altı zenginliklerinin önemine vurgu yaparken Karadeniz’de bulunan doğal gazla dışarıya bağımlılığın ciddi oranda azaltılacağını belirtti. Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti: “Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yer altı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye davamızda aramıza hiç kimsenin, doğrudan ve dolaylı engelin girmesine müsaade etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet’in kurulduğu günden 2003 yılına kadar 70 yılda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 3 milyon metre sondaj yapıldığını aktaran Erdoğan, 2003 yılından bugüne MTA’nın 7,5 milyon metre sondaj gerçekleştirdiğini, son 4 yılda ise 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldığının altını çizdi.

Ülkemizin en stratejik yer altı kaynaklarından olan bor madenine özel önem verdiklerini söyleyen Erdoğan, bor minerallerinin kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planladıklarını belirterek, açıklamalarının devamında şunları kaydetti: “2002’de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz, bu yıl Aralık ayı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu. TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan (Eti Maden) temin etmeyi planlıyoruz. Nükleer enerjiden hidroelektrik santrallerine, maden arama ve işletme faaliyetlerinden diğer yatırımlarımıza kadar, ülkemizin potansiyelini harekete geçirecek hemen her çaba, organize bir saldırıya uğramaktadır. Türkiye’nin yer altı kaynaklarından uzun yıllar boyunca yeterince istifade edememesinin sebebi bu yönde attığı adımların sabote edilmesidir. Türkiye’nin ve 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Doğa, çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı haline getirilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz.”

 

Kaynak: İhale Haber