Maliyetlerinizi Kısmak Adına Delici Takımdan Öteye Geçiyoruz

Maaliyetlerinizi Kısmak Adına Delici Takımdan Öteye Geçiyoruz

Maaliyetlerinizi Kısmak Adına Delici Takımdan Öteye Geçiyoruz

Maden sektörüne hizmet verdiğimiz 30 yıl boyunca, 25 yıldan beri Padley&Venables delici takımlarının, Türkiye distribütörüyüz.

Emsamak Makina olarak yer altı ve yer üstü madenciliğinde maliyetlerinizi kısmak adına ve delici takım tedariğinden öteye geçerek, yenilenen uzman ve dinç kadromuz ile sahada kullanıcıya en tasarruflu delici takımı seçmek adına sürekli araştırma halindeyiz. Maden,jeoloji,jeofizik mühendislerinden oluşan konusunda uzman kadromuzla, delici takım maliyetlerinde tasarruf sağlamanız için sahada günlerce metraj çalışmaları yaparak firmanızın delim maliyetinizi kısıyoruz.

Özeliikle aşındırıcılığın yüksek olduğu bazalt-kuvars gibi formasyonlar da müşterimize en dayanıklı sarf malzemeleri kullandırarak proje boyunca harcanan delim maliyetlerini neredeyse yüzde 50’lere varan oranlarla kısmayı başarıyoruz. Artan döviz kuru ve maliyetler firmaları çalışmalarında tasarrufa zorlamaktadır. Bu anlamda bizden destek isteyen firmaların her zaman yanındayız. Aşındırıcılığın az olduğu kalker gibi ocaklarda kullanılan Padley&Venables marka delici takımlarının ömürlerini müşterilerimizle sürekli iletişim halinde kalarak sürekli olarak kayıt altına alıyoruz. Yaptığımız saha metraj ölçümlerinde makinanızın tabanca bakım maliyetlerini düşürmek, yakıt tasarrufu sağlamak, delgi hızını yükseltmek ve delgi metrajını nasıl artırabileceğimiz konusunda somut veriler ile müşterilerimizi aydınlatıyoruz.

Örnek çalışmalarımızdan Sadece Bir Tanesi

Sabiha Gökçen Havalimanı dolgu malzemesi ve kot düşürme projesinde yaklaşık 15 gün süren maliyet kısma çalışmalarımızda müşterimizin delgi maliyetlerini Padley&Venables PD1 bitimizle yüzde 50 oranında düşürmeyi başardık.

Formasyonun yüzde 60 silisli kuvarsit olduğu sahada, delici makinaların delim hızından, delici takımların delim ömrünü uzatmamıza yönelik çalışmamızda İngiliz Padley&Venables markamızın özel serisi olan PD1 bitleri kullanarak hem metrajları hem de delim hızlarını yükselttik. Müşterimiz yaklaşık 1 yıl sürecek proje boyunca delgi maliyetlerinden yarı yarıya tasarruf etmiş oldu.

Bazı Tavsiyelerimiz

Normal koşullarda kullanıcılar, aşındırıcı koşullarda bitlerin daha fazla metraj vermesini sağlamak amacıyla küresel buton özellikli bit kullanmak istemektedirler veya satıcı firmalar küresel buton özellikli biti sahanın formasyonunu incelemeden ezbere bir şekilde müşterilerine sunmaktadır.

‘’                      Devir  tasarruf devri                         ‘’         

Örneğin saha aşındırıcı özellikte olan feldspat madeni ise küresel butonlu bitler delgi süresini uzatıp makinanın tabancasını yoruyor, tabanca bakım maliyetleri ve yakıt tüketimini arttırıyor. Biz bu bağlamda müşterilerimize özel PD1 yarı balistik bitlerimizle, küresel butonlu kadar yüksek metraj ve balistik bit kadar yüksek bir hız kazandırıyoruz. Makinanızın tabancası yorulmuyor, yakıt tüketiminiz düşüyor ve daha fazla metraj alabiliyorsunuz.

Özellikle delgi tipi boyutları 10 metrenin üzerindeyse Flat-Face tipli biti tavsiye etmiyoruz. Kullandığınız Flat-Face tipli bitler ile 10 üzerinden delgi yapıyorsanız rodlar da kasılmalara ve stabil olmayan delgilere yol açar, rodların ömrünü kısaltır. 10 metre ve üzerindeki yapacağınız delgilerde rodlardaki kasılmaları azaltmak ve daha düz bir delik delmek adına Drop-Center özellikli bitleri öneriyorum. Çalışılan saha homojen bir formasyon değilse ve yer yer kil tabakaları mevcut ise Retrac (Bıçaklı) bitleri öneriyoruz. Retrac bit kullanmanız takım sıkışmalarında rahatlıkla takımın kurtarılmasını ve stabil bir delik duvarı yapmayı sağlar. Delim yapılan yerde sertlikleri değişen homojen olmayan bir formasyonda, derin delgilerinizde rodlar S şeklinde delgiler yapmaya başlar ve üzerindeki basınç artar. S şeklinde delgilerin önüne geçmek için rodların daha uzun ömürlü olması için kılavuz rod (Guide Rod) kullanımını öneriyoruz.

Özellikle homojen kuvars ocaklarında bitin maliyetinde etkili olan Retrac özelliğinin kullanımına gerek yoktur. Retrac olması bir fayda sağlamayacaktır. Bit maliyetinizi kısmak adına düz gövdeli ve yarı balistik bit kullanımı en mantıklı hareket olacaktır.

                                                                                                                             Emsamak.Com Satış Yönetisici